Polityka prywatności

Uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności oraz z treścią Noty prawnej przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.mezoterapia.pl („Strona”). Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik Strony („Użytkownik”) nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.

Informacje dobrowolnie przekazywane przez Użytkowników

Z treści zgromadzonych na Stronie Użytkownicy mogą korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i przekazywania swoich danych osobowych.

Niektóre elementy Strony (formularz kontaktowy) umożliwiają kontakt z Autorem stron, którym jest lek. med. Przemysław Styczeń („Autor”), w celu zadawania pytań lub przekazywania uwag. W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik będzie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Może on odmówić udzielenia wymaganych informacji, jednak w takim przypadku nie uzyska możliwości skorzystania z formularza kontaktowego. Wszystkie podane przez Użytkowników dane osobowe traktowane będą jako poufne i wykorzystane jedynie w celu kontaktu zwrotnego.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych, które Użytkownicy przekazali dobrowolnie

W przypadku podania informacji umożliwiających identyfikację osoby, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lub innych informacji, użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim w celu dostarczenia mu informacji lub odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe Użytkowników nie będą ani gromadzone, ani przechowywane.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych nieosobowych

Autor nie będzie traktował jako poufne przekazywanych przez Użytkowników danych nieosobowych, tj.: pytań, uwag, pomysłów lub sugestii. Autor będzie mógł w nieograniczony sposób ujawniać takie informacje przy wykorzystaniu wszelkich środków oraz wykorzystywać je według własnego uznania. Przez podanie takich informacji nie powstaje żadne zobowiązanie łączące Autora i Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Autor stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony danych przesyłanych za pośrednictwem Strony. Nie jest jednak w stanie zagwarantować pełnej ochrony przed osobami, które mogą podejmować próby obejścia stosowanych zabezpieczeń lub przechwycenia danych przesyłanych za pośrednictwem Internetu.

Wykorzystanie plików cookies

Serwery na których umieszczona jest Strona mogą zapisywać i przechowywać pewne informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon, itp.) z zastosowaniem technologii obsługi plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i odczytywane przez serwery Strony przy każdorazowym połączeniu z urządzeniem. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Strony. Pliki cookies stosowane są w różnych celach. Wspomagają one np. procedurę logowania (poprzez zapamiętywanie danych użytkownika w przypadku rejestracji lub logowania), zapamiętują pewne wybrane ustawienia Użytkownika, a także pomagają lepiej zrozumieć sposób korzystania ze Strony przez Użytkowników i pomagają w jej usprawnieniu. W niektórych przypadkach takie informacje pomagają dostosować prezentowaną treść do zainteresowań indywidualnych użytkowników lub unikać powtarzania prośby o przekazanie tych samych danych, kiedy Stronę odwiedza się po raz kolejny. Pliki cookies umożliwiają także tworzenia statystyk. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujące firmy badawcze i dostawców aplikacji multimedialnych.

Pliki cookies wysyłane przez serwer Strony są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez nią. Nie identyfikują one danych osobowych użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego użytkownika lub jego oprogramowania.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tzn. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania używanej przeglądarki internetowej.

Aby wyłączyć lub ograniczyć zastosowanie plików cookies należy odpowiednio dostosować ustawienia przeglądarki. W takim przypadku działanie niektórych stron internetowych może jednak nie być prawidłowe.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki internetowej.

Wpisy do serwera sieciowego i adresy IP

Strona za pomocą plików cookies, jak i bez ich pomocy, śledzi automatycznie przebieg wizyt jej użytkowników gromadząc takie informacje jak adres źródłowy, z którego pochodzi żądanie otwarcia strony (np. adres IP, nazwa domeny), data i godzina żądania, przekazująca witryna internetowa (jeśli taka sytuacja miała miejsce) oraz inne parametry w URL (np. kryteria wyszukiwania). Informacje te są wykorzystywane, aby móc lepiej zrozumieć, w jaki sposób Strona jest używana oraz aby określić, które elementy Strony preferują Użytkownicy (np. w oparciu o liczbę wizyt). Informacje te są przechowywane w plikach o nazwie „log files" i wykorzystywane przez Stronę w celach związanych z prowadzeniem statystyk. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Polityki ochrony prywatności co do witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem linków

Na Stronie znajdują się odnośniki do innych stron internetowych, które mogą zawierać przydatne dla jej Użytkowników informacje. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do korzystania przez Użytkowników z tychże stron. Przed skorzystaniem z takich stron internetowych należy zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności w Internecie, aby zrozumieć, w jaki sposób strony te chronią dane swoich użytkowników.

Zmiany Polityki prywatności

Zmiany do niniejszej Polityki prywatności mogą być dokonywane w każdym czasie w drodze aktualizacji. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania takich zmian, dlatego warto regularne odwiedzać Strony w celu zapoznania się z treścią zaktualizowanej Polityki prywatności.

Pytania

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 608 555 664 lub drogą mailową: witam@drstyczen.pl

wróć na stronę główną